за Христос

По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

Слушай Йоан 13:35
Йоан 13:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:35

Отличителният белег на истинския ученик на Христос не е кръстът, който той носи около врата си или на ревера си, нито някакъв определен вид облекло. Всеки може, да претендира за ученичество по този начин. Истинският белег на един християнин е любовта му към другите християни. Тази любов се нуждае от божествена сила, която се дава само на тези, в които живее Духът.

Други преводи на Йоан 13:35: