за Христос

Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.

Слушай Йоан 13:34
Йоан 13:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:34

По време на Неговото отсъствие учениците Му трябва да се ръководят от заповедта за любовта. По отношение на времето тази заповед не е нова, тъй като Десетте Божи Заповеди също учат на любов към Бог и към ближния: тя е нова в други отношения. Нова е, защото Светият Дух ще даде сила на вярващите да я спазват. Нова е също така, защото е по-висша от старата. Докато старата заповед казваше: „Обичай ближния си“ новата гласи: „Обичай неприятелите си.“

Освен това в рея законът за любовта към другите е обяснен с нова яснота; заздравен е с нови мотиви и задължения; подкрепен е с нов пример и изисква ново подчинение.

Той е също така нов по начина, по който е обяснен в стиха, защото изисква по-висока степен на любов: „както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг“.

Други преводи на Йоан 13:34: