за Христос

Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега - където отивам Аз, вие не можете да дойдете.

Слушай Йоан 13:33
Йоан 13:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:33

За първи път Господ Исус се обръща към Своите ученици с думата ,Дечица...“ като израз на нежност, но използва тази дума едва след тръгването на Юда. Господ им казва, че ще бъде с тях само още малко време и след това ще умре на кръста. Тогава те ще Го търсят, но няма да могат да Го последват, защото Той ще се върне в небето. Господ беше казал същото и на юдеите, без обаче да влага същия смисъл. За учениците отсъствието Му ще бъде временно, защото Той отново ще дойде за тях (14 гл.). Но за юдеите отиването Му ще бъде окончателно. Той се Връща в небето, където те няма да могат да Го последват поради неверието си.

Други преводи на Йоан 13:33:

Дечица, няма да бъда с вас много дълго. Ще ме търсите и това, което казах на юдейските водачи, казвам и на вас сега: Не можете да дойдете там, където отивам.
/Съвременен превод 2004/
Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както казах на юдеите, така казвам и на вас, че там, където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
/Верен 2002/
Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега, където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
/Библейско общество 2000/
Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както рекох на юдеите, така и вам казвам сега гдето отивам Аз вие не можете да дойдете.
/Протестантски 1940/
Чеда, още малко съм с вас. Ще Ме дирите, и, както казах на иудеите, че където отивам Аз, вие не можете да дойдете, и вам казвам сега.
/Православен/
Чадца, още малко съм с вас. Ще ме търсите, и, както рекох на Юдеите: Дето ида аз вие не можете да дойдете, и вам казвам сега.
/Цариградски/
Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
/KJV/