за Христос

и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.

Слушай Йоан 13:32
Йоан 13:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:32

„И Бог ще Го прослави в Себе Си“: Бог ще се погрижи да бъде отдадена подходящата слава на Неговия възлюбен Син. „И скоро ще Го прослави“, т.е. няма да се забави. Бог Отец изпълнява това предсказание за Господ Исус, като Го Възкресява от мъртвите и Го слага да седне отдясно на Себе Си В небето. Бог няма да чака до установяването на царството. Той ще прослави Сина Си веднага.

Други преводи на Йоан 13:32: