за Христос

Новата заповед за любовта
А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;

Слушай Йоан 13:31
Йоан 13:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:31

Веднага след излизането на Юда Исус започва един по-свободен и по-интимен разговор с учениците, без предишното напрежение. Той казва: „Сега се прослави Човешкият Син.“ Господ очаква да дойде времето за делото на изкуплението, което Той скоро ще извърши. Неговата смърт може да изглежда отстрани като поражение, но всъщност тя става средството за спасението на загубените грешници. След смъртта следва Възкресението и възнесението, които Го прославят докрай. Бог Отец също се прославя чрез делото на Спасителя. Чрез него Той се показва като един свят Бог, Който не може да направи компромис с греха, както и като един любящ Бог, Който не желае смъртта на грешника. В него се Вижда, че Той може да бъде както един справедлив Бог, така и Бог, Който оправдава грешници. Всички атрибути на божествеността са Възвеличени по един превъзходен начин на Голгота.

Други преводи на Йоан 13:31: