за Христос

И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.

Слушай Йоан 13:30
Йоан 13:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:30

Юда взима залъка хляб като знак на особена почит и напуска групата на Господ и другите ученици. Стихът завършва с многозначителните думи „а беше нощ“. Било е нощ не само в буквалния смисъл на думата, но и в духовния смисъл - за Юда: една нощ на тъмнина и угризения, която никога няма да има край. Винаги е нощ, когато хората обърнат гръб на Спасителя.

Други преводи на Йоан 13:30: