за Христос

Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,

Слушай Йоан 13:3
Йоан 13:3

Препратки:

Други преводи на Йоан 13:3: