за Христос

защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.

Слушай Йоан 13:29
Йоан 13:29

Препратки:

Други преводи на Йоан 13:29:

Някои помислиха, че понеже Юда държи касата, Исус го праща да купи нещо необходимо за празника или да даде нещо на бедните.
/Съвременен превод 2004/
Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Иисус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или че трябва да даде нещо на бедните.
/Верен 2002/
защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на бедните.
/Библейско общество 2000/
защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата {Гръцки: Торбичката или, кутийката.}*, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.
/Протестантски 1940/
А понеже Иуда държеше ковчежето, някои мислеха, че Иисус му казва: купи, каквото ни трябва за празника, или - да раздаде нещо на сиромаси.
/Православен/
защото некои мислеха, понеже Юда имаше касата, че му казва Исус: Купи каквото ни требва за праздника, или, да даде нещо на сиромасите.
/Цариградски/
For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.
/KJV/