за Христос

А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;

Слушай Йоан 13:28
Йоан 13:28

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:28

Този стих потвърждава предположението, че неотдавнашният разговор между Исус и Йоан за хляба не е бил чут от другите ученици. Те все още не знаят, че Юда е тръгнал да предаде техния Господ.

Някои от тях смятат, че Исус е казал на Юда да тръгва по-бързо, за да купи нещо за празника или за да направи дарение за бедните, тъй като той отговаря за касата.

Други преводи на Йоан 13:28: