за Христос

И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.

Слушай Йоан 13:27
Йоан 13:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:27

Дяволът вече е вложил в сърцето на Юда да предаде Господ. Сега Сатана влиза в него. В началото това е само едно предложение за Юда, което той първо приема, после харесва и с което накрая се съгласява. Сега вече дяволът поема контрола върху него. Знаейки, че предателят вече е взел твърдо решение, Господ му казва да върши по-скоро това, което ще върши. Той не го насърчава да върши зло, а само изразява тъжното Си съгласие с неговото решение.

Други преводи на Йоан 13:27: