за Христос

Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.

Слушай Йоан 13:26
Йоан 13:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:26

Исус казва, че предателят е онзи, на когото Той ще даде един залък хляб, натопен... във виното или соса от яденето. Някои обясняват това действие с обичая на хората от Изток, според който домакинът дава хляба на почетния гост. Поставяйки Юда в положението на почетен гост, Господ се опитва да спечели неговото покаяние със Своята милост и любов. Други предполагат, че Господ прави това, защото по време на пасхалната вечеря е имало обичай хората да си подават хляба един на друг. Ако това е така, Юда вероятно е напуснал вечерята по време на яденето на пасхата още преди започването на Господната вечеря.

Други преводи на Йоан 13:26:

Исус отговори: Това ще бъде онзи, за когото натопя залъка хляб и му го дам. След това натопи залъка и го подаде на Юда, сина на Симон Искариот.
/Съвременен превод 2004/
Иисус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залък и ще му го дам. И като натопи залъка, Той го подаде на Юда Симонов Искариотски.
/Верен 2002/
Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.
/Библейско общество 2000/
Исус отговори: Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде на Юда Симонова Искариотски.
/Протестантски 1940/
Иисус отговори: онзи е, комуто Аз натопя залък и подам. И, като натопи залъка, подаде го на Иуда Симонов Искариот.
/Православен/
Отговаря Исус: Аз като затопя залака, комуто го дам той е; и затопи залака та даде на Юда Симонова Искариотскаго.
/Цариградски/
Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.
/KJV/