за Христос

Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.

Слушай Йоан 13:24
Йоан 13:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:24

Затова Петър се обръща към Йоан и го помолва (вероятно с кимване на глава) да разбере името на предателя.

Облягайки се на гърдите на Исус, Йоан задава шепнешком фаталния въпрос, на който получава вероятно и тих отговор.

Други преводи на Йоан 13:24: