за Христос

А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус.

Слушай Йоан 13:23
Йоан 13:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:23

По онова време хората не са се хранели, като са седели на столове, а са лежали на нещо като ниски кушетки. Ученикът, когото Исус обича, е Йоан - авторът на това Евангелие. Той е пропуснал да спомене своето име, но не е пропуснал да спомене специалното място, което е заемал в сърцето на Спасителя. Господ е обичал всички ученици, но Йоан се е радвал на една специална близост с Него.

Други преводи на Йоан 13:23: