за Христос

Исус предсказва, че ще бъде предаден
(Мат. 26:20-25; Марк 14:17-21; Лука 22:21-23)

Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.

Слушай Йоан 13:21
Йоан 13:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:21

Знанието, че един от Неговите ученици ще Го предаде, причинява на Господ дълбоко вълнение. Изглежда, че сега Исус дава на предателя последна Възможност да се откаже от злия си план. Без да го разобличава открито, Господ казва пред всички, че един от дванадесетте ще Го предаде. Това обаче не променя решението на предателя.

Останалите ученици изобщо не подозират, че става въпрос за Юда. Те са изненадани, че един от тях може да направи такова нещо, и се питат кой е той.

Други преводи на Йоан 13:21:

След като изрече това, Исус дълбоко се развълнува и открито заяви: Уверявам ви: един от вас ще ме предаде.
/Съвременен превод 2004/
Като каза това, Иисус се смути в духа Си и свидетелства, и каза: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
/Верен 2002/
Като каза това, Исус се развълнува и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.
/Библейско общество 2000/
Като рече това, Исус се развълнува в духа Си, и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
/Протестантски 1940/
Като каза това, Иисус се смути духом, засвидетелствува и рече: истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
/Православен/
Това като рече Исус, смути се духом, и свидетелствува и рече: Истина, истина ви казвам че един от вас ще ме предаде.
/Цариградски/
When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
/KJV/