за Христос

Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

Слушай Йоан 13:20
Йоан 13:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:20

Нашият Господ знае, че Неговото предаване може да накара учениците Му да се препънат или усъмнят, и затова решава да ги окуражи с тези думи. Те не трябва да забравят, че са били изпратени с една божествена мисия и че са много близо до Него. Така че, който приема тях, все едно приема Него; а така също, който приема Христос, все едно приема Бог Отец. Тази близка връзка с Бог Отец и Бог Син е много голяма утеха за учениците.

Други преводи на Йоан 13:20:

Уверявам ви: който приеме изпратения от мен, приема мен, а който приеме мен, приема Онзи, който ме изпрати.
/Съвременен превод 2004/
Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; а който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил.
/Верен 2002/
Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; и който приема Мен, приема Този, Който Ме е пратил.
/Библейско общество 2000/
Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
/Протестантски 1940/
Истина, истина ви казвам: който приема, когото Аз пратя, Мене приема; а който приема Мене, приема Оногова, Който Ме е пратил.
/Православен/
Истина, истина ви казвам: който приима когото аз проводя мене приима, и който приима мене приима тогоз който ме е проводил.
/Цариградски/
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
/KJV/