за Христос

И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,

Слушай Йоан 13:2
Йоан 13:2

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:2

Йоан не уточнява за коя вечеря става въпрос тук - за пасхалната вечеря, за Господната вечеря или за някоя друга вечеря; но казва, че дяволът вече е внушил в сърцето на Юда мисълта, че е дошло време да предаде Исус. Юда замисля зло против Господа от дълго време, но сега получава сигнал, който го подтиква да осъществи подлите си замисли.

Други преводи на Йоан 13:2: