за Христос

Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих.

Слушай Йоан 13:19
Йоан 13:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:19

Господ предварително открива на учениците Си истината за своето предаване, така че, когато това стане, учениците да могат да познаят, че Той е истинският Бог. Думите „това, което рекох“, написани с курсив в края на стиха, могат де се изпуснат и тогава стихът ще завършва така: „да повярвате, че Аз съм“. И така, Исус от НЗ е Йехова от СЗ. Изпълненото пророчество е едно от най-големите доказателства за божествеността на Христос, а така също - както можем да добавим - и за боговдъхновеността на Писанията.

Други преводи на Йоан 13:19: