за Христос

Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се изпълни писаното: "Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен."

Слушай Йоан 13:18
Йоан 13:18

Препратки:

Други преводи на Йоан 13:18:

Не говоря за всички вас. Познавам тези, които съм избрал, но трябва да се сбъдне казаното в Писанието: Човекът, с когото разделих хляба си, се обърна срещу мен.
/Съвременен превод 2004/
Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието: "Който ядеше хляба Ми, вдигна своята пета против Мен."
/Верен 2002/
Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се изпълни писаното: "Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен."
/Библейско общество 2000/
Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се сбъдне писаното: "Който яде хляба Ми, той дигна своята пета против Мене".
/Протестантски 1940/
Не за всички ви говоря: Аз зная, кои съм избрал. Но да се сбъдне Писанието: "който яде с Мене хляб, дигна против Мене петата си".
/Православен/
Не казвам това за всинца ви: аз зная кои съм избрал; но за да се сбъде писанието: "Който яде хлеб с мене дигна против мене петата си."
/Цариградски/
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
/KJV/