за Христос

Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв.

Слушай Йоан 13:13
Йоан 13:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:13

Учениците са признали Исус за свой Учител и Господ и правилно са Го признали. Но примерът, който им дава Господ Исус, показва, че най-високият ранг по отношение на властта в небесното царство е този на слугата.

И ако Исус, Който е Господ и Учител, е измил краката на учениците, могат ли те да имат някакво извинение за това, че не си мият краката един на друг? Може би Господ иска да каже, че учениците трябва да приемат Неговите думи буквално и да си мият краката един на друг с вода? Може би Той иска да въведе един нов ритуал за църквата? А може би тези думи имат друг, духовен смисъл? Тук Господ казва на учениците Си, че трябва да се пазят чисти чрез постоянно общение, изучавайки Словото. Ако някой види, че неговият брат изстива към Словото и отива все повече към света, той трябва да го увещае с любов, използвайки помощта на Словото.

Други преводи на Йоан 13:13: