за Христос

А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих?

Слушай Йоан 13:12
Йоан 13:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:12

Христос измива краката на

всички ученици, след което облича горните Си дрехи и сяда отново, за да им обясни духовното значение на това действие. Той започва разговора с един въпрос. Въпросите, които задава Спасителят, са много интересен обект на изследване, тъй като представляват един от Неговите най-ефективни методи за обучение.

Други преводи на Йоан 13:12: