за Христос

Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.

Слушай Йоан 13:11
Йоан 13:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:11

Господ, Който има пълното познание за всичко, знае, че Юда ще Го предаде, и затова казва, че между тях има един, който никога не е бил окъпан в банята на изкуплението.

Други преводи на Йоан 13:11: