за Христос

Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.

Слушай Йоан 13:10
Йоан 13:10

Препратки:

Други преводи на Йоан 13:10:

Исус каза: Когато човек се е изкъпал, цялото му тяло е чисто и трябва да измие само краката си. Вие сте чисти, но не всички.
/Съвременен превод 2004/
Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.
/Верен 2002/
Исус му каза: Който се е изкъпал, няма нужда да измие друго, освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.
/Библейско общество 2000/
Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички.
/Протестантски 1940/
Иисус му казва: умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист; и вие сте чисти, ала не всички.
/Православен/
Казва му Исус: Омитият нема потреба освен нозете си да омие, но е всичкий чист; и вие сте чисти, но не всинца.
/Цариградски/
Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
/KJV/