за Христос

Тайната вечеря
(Мат. 26:17-30; Марк 14:12-26; Лука 22:7-23)

А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.

Слушай Йоан 13:1
Йоан 13:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:1

В деня преди разпятието Господ Исус вече знае, че е дошло времето Той да умре, да възкръсне отново и да се върне пак в небето. Той е възлюбил Своите Си, т.е. онези, които искрено вярват в Него; и сега, накрая на Своето земно служение, Той докрай ги възлюбва, като ще продължи да ги люби и през цялата вечност. Той ги люби безкрайно, както скоро ще докаже.

Други преводи на Йоан 13:1:

Беше преди празника Пасха и Исус знаеше, че е дошло времето да напусне този свят и да отиде при Отца. Той винаги бе обичал онези в света, които бяха негови, и сега им показа цялата си любов.
/Съвременен превод 2004/
А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
/Верен 2002/
А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отец, като беше обикнал Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
/Библейско общество 2000/
А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби.
/Протестантски 1940/
Пред празник Пасха Иисус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай.
/Православен/
И пред праздника на пасхата, като знаеше Исус че дойде часът му, да премине от този свет към Отца, както бе възлюбил своите които беха на света, до край ги възлюби
/Цариградски/
Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
/KJV/