за Христос

Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус.

Слушай Йоан 12:21
Йоан 12:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 12:21

Тук не се споменава причината, поради която гърците отиват при Филип. Възможно е гръцкото му име и произходът му от галилейска Витсаида да са привлекли тези прозелити от Гърция, чиято молба е наистина благородна: „Господине, искаме да видим Исус.“ Никой, който има искрено желание в сърцето си за Исус, няма да бъде отблъснат от Него.

Други преводи на Йоан 12:21:

Те отидоха при Филип, който беше от галилейския град Витсаида, и започнаха да го молят: Господине, искаме да видим Исус.
/Съвременен превод 2004/
Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине, искаме да видим Иисус.
/Верен 2002/
Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха: Господине, искаме да видим Исус.
/Библейско общество 2000/
Те, прочее, дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине искаме да видим Исуса.
/Протестантски 1940/
те се приближиха до Филипа, който беше от Витсаида Галилейска, и го молеха, думайки: господине, искаме да видим Иисуса.
/Православен/
И те дойдоха при Филипа, който бе от Витсаида Галилейска, и молиха му се и казваха: Господине, искаме да видим Исуса.
/Цариградски/
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
/KJV/