за Христос

Йоан 12:1,2,5,10,20,24,25,27,28   

1 Помазването на Исус Христос във Витания
(мат. 26:6-13; Марк 14:3-9)

А шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
2 Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тези, които седяха с Него на трапезата.
5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?
10 А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар,
20 Елините искат да видят Исус Христос
А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци.
24 Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава много плод.
25 Който обича живота си, ще го изгуби; а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
27 Исус Христос говори за Своята смърт
Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час.
28 Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21