за Христос

Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

Слушай Йоан 10:27
Йоан 10:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 10:27

Тези няколко стиха ни учат по един безпогрешен начин, че нито една истинска овца на Христос няма никога да загине. Вечната увереност на вярващия е един прекрасен факт. Онези, които са истински овце на Христос,.слушат гласа Му. Те го чуват при проповядването на евангелието и Му отговарят, като повярват в Него. Оттук нататък те слушат гласа Му всеки ден и се подчиняват на Словото Му. Господ Исус знае овцете Си. Той познава всяка от тях по име. Нито една овца няма да убегне от Неговото внимание. Нито един човек няма да бъде загубен поради недоглеждане или невнимание от Негова страна. Овцете на Христос Го следват - първо, като показват спасителна вяра в Него, и, второ, като вървят с Него и Му се подчиняват.

Други преводи на Йоан 10:27: