за Христос

Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.

Слушай Йоан 10:25
Йоан 10:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 10:25

Исус отново им напомня за Своите думи и дела. Той им е казвал много често, че е Месията, и чудесата, които извършва, доказват, че Неговото твърдение е истинно. И отново Исус напомня на юдеите, че Той извършва Своите чудеса чрез властта на Своя Отец и за слава на Своя Отец. Правейки това, Той показва, че наистина е Този, Който Отец е изпратил в света.

Тяхното нежелание да приемат Месията показва, че те не са от Неговите овце: ако бяха отделени да Му принадлежат, щяха да покажат желание да Му вярват.

Други преводи на Йоан 10:25: