за Христос

Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.

Слушай Йоан 10:24
Йоан 10:24

Препратки:

Други преводи на Йоан 10:24:

Юдейските водачи се събраха около него и казаха: Колко време ще ни държиш в недоумение? Ако ти си Месията, кажи ни го ясно.
/Съвременен превод 2004/
Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в напрежение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.
/Верен 2002/
Тогава юдеите Го наобиколиха и Го попитаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.
/Библейско общество 2000/
Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно.
/Протестантски 1940/
Тогава иудеите Го заобиколиха и Му казваха: докога ще измъчваш душите ни? Ако си Ти Христос, кажи ни открито.
/Православен/
Между това заобиколиха го Юдеите и казваха му: До кога ще държиш душите ни в съмнение? Ако си ти Христос, кажи ни явно.
/Цариградски/
Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.
/KJV/