за Христос

Други казваха: Тези думи не са на човек, обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи?

Слушай Йоан 10:21
Йоан 10:21

Препратки:

Други преводи на Йоан 10:21: