за Христос

Но Израелевите мъже отвърнаха на евейците: Да не би да живеете сред нас; как ще сключим договор с вас?

Слушай Исус Навиев 9:7
Исус Навиев 9:7

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:7: