за Христос

Те дойдоха при Исус в стана в Галгал и казаха на него и на Израелевите мъже: От далечна страна идваме, сега сключете договор с нас.

Слушай Исус Навиев 9:6
Исус Навиев 9:6

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:6:

И те отидоха при Иисус в стана при Галгал и казаха на него и на израилевите мъже: Ние дойдохме от далечна страна, затова сега направете договор с нас.
/Верен 2002/
Те дойдоха при Исус в стана в Галгал и казаха на него и на израелските мъже: От далечна страна идваме, сега сключете договор с нас.
/Библейско общество 2000/
Те дойдоха при Исуса в стана в Галгал та рекоха нему и на Израилевите мъже: От далечна страна сме дошли; сега, прочее, направете договор с нас.
/Протестантски 1940/
Те дойдоха при Иисуса в стана (израилски) в Галгал и казаха нему и на всички израилтяни: ние сме дошли от много далечна земя; сключете прочее с нас съюз.
/Православен/
И дойдоха при Исуса в стана в Галгал та рекоха нему и на мъжете Израилеви: От далечна земя сме дошли; сега прочее направете уговор с нас.
/Цариградски/
And they went to Joshua unto the camp at Gilgal, and said unto him, and to the men of Israel, We be come from a far country: now therefore make ye a league with us.
/KJV/