за Христос

обуха стари, кърпени обувки на краката си, облякоха стари дрехи и всичкият хляб, който си взеха за храна, беше сух и плесенясал.

Слушай Исус Навиев 9:5
Исус Навиев 9:5

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:5: