за Христос

Сега сме в ръцете ти - каквото ти се вижда добро и правилно да сториш с нас, направи го.

Слушай Исус Навиев 9:25
Исус Навиев 9:25

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:25: