за Христос

Затова бъдете проклети! Винаги ще бъдете слуги, които ще секат дърва и ще носят вода за дома на моя Бог.

Слушай Исус Навиев 9:23
Исус Навиев 9:23

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:23: