за Христос

Тогава Исус ги повика и им каза: Защо ни излъгахте, като казахте: Ние сме много далече от вас, а всъщност сте живеели между нас?

Слушай Исус Навиев 9:22
Исус Навиев 9:22

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:22: