за Христос

Ето какво ще сторим с тях: ще опазим живота им, за да не ни сполети Божият гняв заради клетвата, с която им се заклехме.

Слушай Исус Навиев 9:20
Исус Навиев 9:20

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:20: