за Христос

Всичките началници обаче казаха на цялото общество: Ние им се заклехме в Господа, Израелевия Бог. Сега не можем да ги докоснем.

Слушай Исус Навиев 9:19
Исус Навиев 9:19

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:19: