за Христос

Но израелтяните не ги поразиха, защото началниците на обществото им се бяха заклели в Господа, Израелевия Бог. А цялото общество роптаеше против началниците.

Слушай Исус Навиев 9:18
Исус Навиев 9:18

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:18:

И израилевите синове не ги избиха, защото първенците на обществото им се бяха заклели в ГОСПОДА, Израилевия Бог. И цялото общество роптаеше срещу първенците.
/Верен 2002/
Но израелците не ги поразиха, защото началниците на обществото им се бяха заклели в Господа, Израелския Бог. А цялото общество роптаеше против началниците.
/Библейско общество 2000/
Но израилтяните не ги поразиха, защото началниците на обществото бяха им се заклели в Господа Израилевия Бог. А цялото общество роптаеше против началниците.
/Протестантски 1940/
(Иисус и) Израилевите синове не ги погубиха, защото (всички) началници на народа бяха им се клели в Господа, Бога Израилев. Затова цялото общество (Израилево) заропта против началниците.
/Православен/
И не ги поразиха Израилевите синове, защото началниците на събранието бяха им се заклели в Господа Бога Израилева; и всичкото събрание роптаеше на началниците.
/Цариградски/
And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the LORD God of Israel. And all the congregation murmured against the princes.
/KJV/