за Христос

А три дни след като сключиха договор с тях, разбраха, че им били съседи и че живеели в близост до тях.

Слушай Исус Навиев 9:16
Исус Навиев 9:16

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:16: