за Христос

Исус сключи с тях мир и направи договор, че животът им ще бъде опазен. И началниците на обществото им се заклеха.

Слушай Исус Навиев 9:15
Исус Навиев 9:15

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:15: