за Христос

и всичко, което е сторил на двамата аморейски царе, които бяха отвъд Йордан, на есевонския цар Сион и на васанския цар Ог, който живееше в Астарот.

Слушай Исус Навиев 9:10
Исус Навиев 9:10

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:10:

и всичко, което е извършил на двамата аморейски царе, които бяха отвъд Йордан - на есевонския цар Сион и на васанския цар Ог, който беше в Астарот.
/Верен 2002/
и всичко, което е направил на двамата аморейски царе, които бяха на изток от Йордан, на есевонския цар Сион и на васанския цар Ог, който живееше в Астарот.
/Библейско общество 2000/
и всичко що сторил на двамата аморейски царе, които бяха оттатък {На изток от.} Иордан, на есевонския цар Сион и на васанския цар Ог, който живееше в Астарот.
/Протестантски 1940/
и всичко, що направи на двамата аморейски царе, които бяха отвъд Иордан, на есевонския цар Сихона и на васанския цар Ога, който живееше в Астарот (и Едрея).
/Православен/
И всичко що направи на двамата Аморейски царе които бяха оттам Йордан, на Сиона Есевонския цар, и на Ога Васанския цар, който живееше в Астарот.
/Цариградски/
And all that he did to the two kings of the Amorites, that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, which was at Ashtaroth.
/KJV/