за Христос

Хитростта на жителите на Гаваон и наказанието им
А когато чуха това, всички царе отсам Йордан, в хълмистата страна и подножието й и по цялото крайбрежие на Голямото море срещу Ливан, т. е. хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците,

Слушай Исус Навиев 9:1
Исус Навиев 9:1

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 9:1:

А когато чуха това всичките царе отсам Йордан, в хълмистата земя и в низината, и по целия бряг на Голямото море към Ливан - хетейците и аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците -
/Верен 2002/
А когато чуха това, всички царе на запад от Йордан, в хълмистата страна и подножието й и по крайбрежието на Голямото море срещу Ливан, т.е. хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците,
/Библейско общество 2000/
А когато чуха това всичките царе оттатък {На запад от.}* Иордан, в хълмистите места и в полетата и във всичките крайбрежия на голямото море до срещу Ливан сиреч, хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците,
/Протестантски 1940/
Като чуха това, всички (аморейски) царе, които бяха отсам Иордан, по планината и равнината и по целия бряг на голямото море, и които бяха близо до Ливан, - хетейци, аморейци, (гергесейци,) хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци,
/Православен/
И когато чуха всичките царе отсам Йордан, в планинските, и в полянските, и в всичките примория на голямото море, дори до среща Ливан, Хетейците, и Аморейците, Ханаанците, Ферезейците, Евейците, и Иевусейците,
/Цариградски/
And it came to pass, when all the kings which were on this side Jordan, in the hills, and in the valleys, and in all the coasts of the great sea over against Lebanon, the Hittite, and the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, heard thereof;
/KJV/