за Христос

Исус Навиев 7   

1 Престъплението на Ахан
А израелтяните извършиха престъпление относно обреченото: Ахан, син на Хармий, син на Завдий, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото, така че Господният гняв пламна против израелтяните.
2 Междувременно Исус прати съгледвачи от Йерихон в Гай, който е близо до Витавен, на изток от Ветил; и им каза: Изкачете се и съгледайте земята. И така, хората се изкачиха и съгледаха Гай.
3 И като се върнаха при Исус, те му казаха: Нека не отива там целият народ, а две или три хиляди мъже да се изкачат и да поразят Гай; не повеждай целия народ натам, защото онези са малко на брой.
4 И така, около три хиляди мъже от израелтяните се изкачиха там, но побегнаха пред гайските мъже.
5 Гайските мъже поразиха около тридесет и шестима мъже от тях. Прогониха ги от портата си до Сиварим и ги поразиха в надолнището, поради което сърцата на хората се стопиха и станаха като вода.
6 Тогава Исус раздра дрехите си и падна по лице на земята пред Господния ковчег, където той и Израелевите старейшини лежаха до вечерта, и посипаха пръст върху главите си.
7 И Исус каза: Ах! Господи Йехова, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни да си седим оттатък Йордан!
8 О, Господи, какво да кажа, след като Израел обърна гръб пред неприятелите си?
9 И като чуят ханаанците и всичките други жители на земята, ще ни обкръжат и ще заличат името ни от земята. Какво ще сториш за великото Си Име?
10 А Господ каза на Исус: Стани, защо си паднал така по лице?
11 Израел е съгрешил, а именно, престъпили са завета Ми, за който им дадох заповед. Да! Те са взели от обреченото, също са откраднали и са излъгали, и са сложили откраднатото между своите вещи.
12 Затова израелтяните не могат да устоят пред неприятелите си, а обръщат гръб пред тях, защото станаха проклети. Аз няма да бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек изсред вас.
13 Стани и освети народа! И им кажи: Осветете се за утре! Защото така казва Господ, Израелевият Бог: Нещо обречено има сред теб, Израелю. Не можете да устоите пред неприятелите си, докато не махнете обреченото изсред вас.
14 И така, приближете се утре според племената си; и племето, което Господ посочи, да се приближи според семействата си; и семейството, което Господ посочи, да се приближи според домовете си; а домът, който Господ посочи, да се приближи според мъжете.
15 И който бъде посочен с обреченото, да бъде изгорен с огън - той и всичко, което има, понеже е престъпил Господния завет и е извършил беззаконие в Израел.
16 Тогава Исус, като стана рано сутринта, извика Израел според племената им; и беше посочено Юдовото племе.
17 След като извика Юдовите семейства, беше посочено семейството на Заровците. И като свика семейството на Заровците, мъж по мъж, беше посочен Завдий.
18 А като свика неговия дом мъж по мъж, беше посочен Ахан, син на Хармий, син на Завдий, син на Зара, от Юдовото племе.
19 Тогава Исус каза на Ахан: Сине мой, въздай сега слава на Господа, Израелевия Бог, и Му се изповядай. Кажи ми какво си направил, не скривай от мен.
20 Ахан отговори на Исус: Наистина аз съгреших пред Господа, Израелевия Бог, като направих следното:
21 Когато видях между плячката една хубава вавилонска дреха, двеста сикъла сребро и една златна плочка, тежка петдесет сикъла, харесаха ми и ги взех. Сега са скрити под земята в шатъра ми, а среброто е най-отдолу.
22 Тогава Исус прати хора, които се завтекоха в шатъра. Откраднатото беше скрито в шатъра на Ахан и среброто беше най-отдолу.
23 Хората взеха всичко от шатъра и го донесоха при Исус и при всичките израелтяни, като го положиха пред Господа.
24 Тогава Исус и целият Израел хванаха Ахан, Заровия син, заедно със среброто, дрехата и златната плоча, синовете му, дъщерите му, говедата му, ослите му, овцете му, шатъра му и всичко, каквото имаше, и ги изведоха в долината Ахор.
25 И Исус каза: Защо си ни навлякъл беда? Днес Господ тебе ще вкара в беда. Тогава целият Израел уби Ахан с камъни и го изгориха с огън, след като го убиха с камъни.
26 После натрупаха върху него голяма грамада от камъни, която стои и до днес. Така утихна Господният гняв. Затова онова място се нарича и до днес долина Ахор.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24