за Христос

Исус Навиев 6:2-27   

2 Господ каза на Исус: Предадох в ръката ти Йерихон, царя му и силните му и храбри мъже.
3 И така, ходете около града, всички военни мъже, и обиколете града веднъж. Така правете шест дни.
4 Седем свещеника нека носят седем военни рога пред ковчега; а на седмия ден обиколете града седем пъти и свещениците нека свирят с роговете.
5 И когато засвирят продължително с военния рог и когато целият народ чуе звука от рога, да извика силно; тогава градската стена ще падне на мястото си и хората нека тръгнат, всеки право напред.
6 Тогава Исус, Навиновият син, повика свещениците и им каза: Вдигнете ковчега на завета и седем свещеника нека държат седем военни рога пред Господния ковчег.
7 Исус каза на народа: Минете и обиколете града; а въоръжените мъже нека минат пред Господния ковчег.
8 И така, след тези думи на Исус към народа седемте свещеника, които държаха седемте военни рога пред Господа, минаха и свиреха с роговете; а ковчегът на Господния завет вървеше след тях.
9 И въоръжените мъже вървяха пред свещениците, които свиреха с роговете. Докато свещениците свиреха с роговете и вървяха, задната стража крачеше зад ковчега.
10 А Исус заповяда на народа: Да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума из устата ви, до деня, когато ще ви кажа да извикате. Тогава извикайте!
11 И така, Господният ковчег обиколи около града веднъж; и дойдоха в стана и пренощуваха там.
12 На другата сутринта Исус стана рано и свещениците вдигнаха Господния ковчег.
13 Седемте свещеника, които държаха седемте военни рога, вървяха пред Господния ковчег, като крачеха и свиреха с роговете. Пред тях вървяха въоръжените мъже, а задната стража следваше след Господния ковчег, докато свещениците свиреха с роговете и вървяха.
14 И така, на втория ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана. Така направиха шест дни подред.
15 На седмия ден станаха рано, при пукването на зората, и обиколиха града седем пъти по същия начин. Само този ден обиколиха града седем пъти.
16 И на седмия път, докато свещениците свиреха с роговете, Исус каза на народа: Извикайте, защото Господ ви предаде града.
17 Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа. Само блудницата Раав да остане жива - тя и всички, които са в къщата й с нея, защото скри пратениците, които изпратихме.
18 Но вие се пазете от всяко обречено нещо, да не би да вземете от това, което е обречено, и да донесете проклятие върху стана на Израел, и да ги смутите.
19 Всичкото сребро и злато, и медните и железните съдове са посветени на Господа. Те трябва да се внесат в Господнето съкровище.
20 И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът чу звука на рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава хората влязоха в града - всеки право напред, и превзеха града.
21 И обрекоха на изтребване с острието на меча всичко в града: мъже и жени, млади и стари, говеда, овци и осли.
22 Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха огледали земята: Влезте в къщата на блудницата Раав и я изведете оттам заедно с всичко, каквото има, според както й се заклехте.
23 И така, след като влязоха младежите, съгледвачите, изведоха Раав, баща й, майка й, братята й и всичко, което имаше. Изведоха и всичките й роднини и ги отведоха вън от Израелевия стан.
24 Града и всичко в него израелтяните изгориха с огън. Само среброто и златото, и медните и железни съдове сложиха в съкровищницата на Господния дом.
25 А блудницата Раав, бащиното й семейство и всичко, което имаше тя, Исус остави живи. Раав живее сред Израел и до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати да съгледат Йерихон.
26 В онова време Исус се закле с думите: Проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този град Йерихон. Със смъртта на първородния си син ще положи основите му и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му.
27 Така Господ беше с Исус; и името му се прочу по цялата земя.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24