за Христос

Исус Навиев 6:17-25   

17 Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа. Само блудницата Раав да остане жива - тя и всички, които са в къщата й с нея, защото скри пратениците, които изпратихме.
18 Но вие се пазете от всяко обречено нещо, да не би да вземете от това, което е обречено, и да донесете проклятие върху стана на Израел, и да ги смутите.
19 Всичкото сребро и злато, и медните и железните съдове са посветени на Господа. Те трябва да се внесат в Господнето съкровище.
20 И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът чу звука на рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава хората влязоха в града - всеки право напред, и превзеха града.
21 И обрекоха на изтребване с острието на меча всичко в града: мъже и жени, млади и стари, говеда, овци и осли.
22 Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха огледали земята: Влезте в къщата на блудницата Раав и я изведете оттам заедно с всичко, каквото има, според както й се заклехте.
23 И така, след като влязоха младежите, съгледвачите, изведоха Раав, баща й, майка й, братята й и всичко, което имаше. Изведоха и всичките й роднини и ги отведоха вън от Израелевия стан.
24 Града и всичко в него израелтяните изгориха с огън. Само среброто и златото, и медните и железни съдове сложиха в съкровищницата на Господния дом.
25 А блудницата Раав, бащиното й семейство и всичко, което имаше тя, Исус остави живи. Раав живее сред Израел и до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати да съгледат Йерихон.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24