за Христос

Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа. Само блудницата Раав да остане жива - тя и всички, които са в къщата й с нея, защото скри пратениците, които изпратихме.

Слушай Исус Навиев 6:17
Исус Навиев 6:17

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 6:17:

И градът и всичко, което е в него, се предава на ГОСПОДНОТО проклятие; само блудницата Раав да остане жива, тя и всички, които са с нея в къщата, защото скри пратениците, които изпратихме.
/Верен 2002/
Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа. Само блудницата Раав да остане жива - тя и всички, които са в къщата й с нея, защото скри пратениците, които изпратихме.
/Библейско общество 2000/
И градът и всичко що е в него ще бъдат обречени на Господа; само блудницата Раав, да остане жива, тя и всички, които са в къщата с нея, защото скри пратениците, които проводихме.
/Протестантски 1940/
Градът ще бъде под заклятие, и всичко, що е в него, е за Господа (на силите); само блудницата Раав нека остане между живите, тя и всеки, който е в къщата й; защото тя укри пратените, които пращахме;
/Православен/
И градът и всичко е в него ще бъде проклетия Господу: само Раав блудницата да остане жива, тя и всичките които са в къщата с нея; защото скри вестителите които проводихме.
/Цариградски/
And the city shall be accursed, even it, and all that are therein, to the LORD: only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we sent.
/KJV/