за Христос

Превземане на Йерихон и спасяване на Раав
(А Йерихон беше затворен и заключен заради израелтяните; никой не излизаше и никой не влизаше.)

Слушай Исус Навиев 6:1
Исус Навиев 6:1

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 6:1: