за Христос

Като чухме, сърцата ни примряха и падна духът на всички поради слуха за вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.

Слушай Исус Навиев 2:11
Исус Навиев 2:11

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 2:11:

И като чухме това, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече смелост заради вас; защото ГОСПОД, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.
/Верен 2002/
Като чухме, сърцата ни примряха и в никого не остана кураж поради слуха за вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.
/Библейско общество 2000/
Като чухме, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече душа поради вас; защото Господ вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.
/Протестантски 1940/
когато чухме това, сърце ни се сви, и в никого (от нас) дух не остана против вас; защото Господ, Бог ваш, е Бог на небето горе и на земята долу;
/Православен/
И като чухме стопи се сърдцето ни, и не остана вече дух в никого от лицето ви; защото Господ Бог ваш, той е Бог на небето горе и на земята долу.
/Цариградски/
And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because of you: for the LORD your God, he is God in heaven above, and in earth beneath.
/KJV/