за Христос

Ето, днес аз отивам по пътя на целия свят; и вие знаете с цялото си сърце и цялата си душа, че не остана неизпълнено нито едно от тези добри неща, които Господ, вашият Бог, говори за вас; всички те се сбъднаха за вас; ни едно от тях не остана неизпълнено.

Слушай Исус Навиев 23:14
Исус Навиев 23:14

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 23:14:

Ето, днес аз отивам по пътя на цялата земя; и вие знаете с цялото си сърце и с цялата си душа, че нито една дума от всички добри неща, които ГОСПОД, вашият Бог, говори за вас, не пропадна; всичките се изпълниха за вас; нито една дума от тях не пропадна!
/Верен 2002/
Ето, днес аз отивам по пътя на целия свят; и вие знаете с цялото си сърце и цялата си душа, че не остана неизпълнено нито едно от тези добри неща, които Господ, вашият Бог, говори за вас; всички те се сбъднаха за вас; ни едно от тях не остана неизпълнено.
/Библейско общество 2000/
И, ето, днес аз отивам по пътя на целия свят; и вие знаете с цялото си сърце и цялата си душа, че не пропадна ни едно от тия добри неща, които Господ вашият Бог говори за вас; всичките се сбъднаха за вас; ни едно от тях не пропадна.
/Протестантски 1940/
Ето, сега аз заминавам, накъдето цял свят отива. А вие съзнавате от всичкото си сърце и от всичката си душа, че не биде напразно ни една дума от всичките добри думи, които говори за вас Господ, Бог ваш: всичко се сбъдна за вас, ни една дума не остана неизпълнена.
/Православен/
И, ето, аз днес отхождам в пътя на всичката земя; и вие познавате с всичкото си сърдце и с всичката си душа че не падна напраздно нито една от тези добри думи които Господ Бог ваш говори за вас: всичките се сбъднаха на вас: ни една от тях не падна напраздно.
/Цариградски/
And, behold, this day I am going the way of all the earth: and ye know in all your hearts and in all your souls, that not one thing hath failed of all the good things which the LORD your God spake concerning you; all are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.
/KJV/