за Христос

Не остана неизпълнено нито едно от добрите неща, които Господ беше говорил на Израелевия дом; а всички те се сбъднаха.

Слушай Исус Навиев 21:45
Исус Навиев 21:45

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:45: